Elektrik İç Tesisat Muayenesi

Elektrik İç Tesisat Muayenesi Kapsamında Yapılan Ölçümler

Her noktada topraklama ölçümleri ( Elektrik panoları , makineler , prizler , cihazlar vs.)

Topraklama Sürekliliği Ölçümleri

Kaçak akım koruma röleleri testleri

İzolasyon direnci ölçümü

Yıldırımdan korunma tesisi kontrolü

Termal Kamera ile elektrik tesisatı görüntülenmesi

Elektrik Tesisatının Gözle Kontrolü

Elektrik Panosu kontrolleri

Bu ölçüm hizmetlerini firmamızdan alan işletmelere uluslar arası standartlara göre enerji kalitesi ölçümü ve raporlanması ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Enerji Kalitesi ve harmonik ölçüm ve raporlamanın Faydaları;

İşletmemizde kullandığımız cihazların sağlıklı bir enerji altında çalışmasını sağlamak

İşletme de mevcut elektronik kart yanmaları , cihaz arızalanmaları veya cihazların istenilen verimde çalışmamasının nedenlerinin tespit edilmesini sağlar.

Enerji kayıplarına yol açabilecek problemleri ortaya çıkarır.

Kompanzasyon’un yeterli olup olmadığını veya kompanzasyon’da bulunan problemleri ortaya çıkartır.

Trafo yüklenme oranının tespitini yapar.

Akım ve gerilim dengesizliği sorunlarını tespit eder

Gerilim düşmeleri , Gerilim kırılmaları ve transient gibi gerilimde oluşabilecek sorunları ortaya çıkartır.

Enerji tüketim değerleri hesaplanabilir.

Bütün elektriksel parametrelerin ölçüm ve raporlamasını sağlar.

ÜCRETSİZ EĞİTİM