Katodik Koruma

Katodik Koruma Ölçümü, metaller yapıları gereği hava veya su ile temasları sonucu oksitlenerek korozyona uğrarlar. Meydana gelen korozyonu engellemek ve metal yüzeyde gerçekleşecek anodik reaksiyonları durdurmak üzere yapılan korumaya katodik koruma adı verilir. Katodik koruma, akaryakıt dolum tesisleri, boru taşıma hatları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yanıcı, parlayıcı, patlayıcı madde barındıran veya sızıntı sonucu sağlık ve çevresel kirlilik riski teşkil eden madde barındıran tesislerde yer alan tanklar ve metal taşıma iletkenleri ile konumları itibariyle yüksek korozyona tabii gemiler, köprüler, iskele ve limanlar ile benzeri yapılar için çok büyük önem arz etmektedir.

Gelişmiş teknolojiye sahip akreditasyonlu cihazları ve Uzman kadrosu ile Termal katodik koruma ölçümlerini gerçekleştirmekte ve raporlamaktadır.

ÜCRETSİZ EĞİTİM