Tahribatsız Muayene (NDT)

Tahribatsız muayene (Non-Destructive Testing, Kısaca: NDT), inceleme yapılacak olan makine, malzeme, ekipman ya da parçanın bütünlüğüne zarar vermeden yapılan kontrol ve muayene türüdür.

Kullanım amacı için gerekli olan özellikleri bozmadan, hasar vermeden gerektiğinde tüm malzemenin muayenesine imkân veren deney ve test türüne tahribatsız muayene yöntemleri denir. İş Ekipmanının Periyodik Kontrol ve Testleri; İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, ilgili standartlar ve imalatçı kriterleri göz önünde bulundurularak birçok metotla gerçekleştirilmektedir. (Örneğin Hidrostatik Test, Statik Test, Dinamik Test, Tahribatsız Muayene Yöntemleri vb.)

Bu test yöntemleri metotları itibariyle çoğu zaman kullanılan makine ve iş ekipmanının yıpranmasına ve mevcut kullanım kapasitelerinin üzerinde bir kapasite ile zorlanmaları sebebiyle istenmeyen tahribatların oluşmasına neden olabilmektedir.

İş yerlerinde kullanılan makine ve ekipmanların mevcut zorunlu haller sebebiyle Tahribatlı muayenelerin yapılamadığı durumlarda (üretimin durmaması, diğer test metodlarının uygulanmaması vb.) standartlarda belirtilen Tahribatsız muayene yöntemleri ile periyodik kontrollerin yapılmasına müsaade edilmektedir. İlgili periyodik kontrollerin Tahribatsız muayene yöntemleri yapılması söz konusu olduğu hallerde o makine ve ekipmanlara düzenlenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilmelidir.

Kullanımda olan başta basınçlı kaplar ve kaldırma ekipmanları statüsündeki tüm iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinde dahil olmak üzere Tahribatsız muayene; Makine (mamül veya yarı mamül) ve teçhizatların imalat süreçlerindeki testleri, kaynak kontrolleri, boru tesisatlarının kontrolleri kontrolü ve sertifikasyonunda en yaygın şekilde uygulanmaktadır.

Periyodik kontrole tabii tutulacak makine ve ekipmanların tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilmektedir.

TS EN 473 (ISO 9712) standardına göre sertifikalandırılmış, seviye II ve seviye III uzman olan mühendis kontrolör kadrosuyla, endüstriyel ve kaynaklı ürün uygulamaları ile iş ekipmanları yönetmeliğine göre ekipmanların periyodik kontrollerinde Tahribatsız Muayene Hizmetlerini hassas ve kalibreli ölçüm araçları vasıtasıyla destek sağlamakta, işletmenizde kullanılan Makine ve Ekipmanların periyodik kontrol ve testlerinde Akredite Muayene Kuruluşu olarak sizlere yüksek standartlarda hizmet sunarak bağımsız ve güvenilir 3. Taraf mühendislik kontrolleri gerçekleştirmektedir.

TAHRİBATSIZ MUAYENE METOTLARI

Tahribatsız Muayene Hizmetleri

Görsel Muayene

Sıvı Penetrant Muayenesi

Manyetik Parçacık Muayenesi

Ultrasonik Muayene

Radyografik Muayene

ÜCRETSİZ EĞİTİM