Topraklama Ölçümü

Topraklama ölçümü, elektriksel cihazların sağlıklı çalışması ve meydana gelebilecek izolasyon hatalarında ortaya çıkabilecek sızıntı ve kısa devre akımlarının en kısa yoldan devresini tamamlaması için tesis edilmesi gereken sistemdir.

Topraklama Ölçümü 2 şekilde incelenebilir.
1- Cihazların sağlıklı çalışması için
Özellikle elektronik cihazlarda topraklama eksikliği olduğu durumlarda nötr-toprak arası gerilim değeri yüksek değerlere çıkar. Dolayısı ile elektronik cihazların arızalanmasına yol açar. Ayrıca harmonik etki yapan cihazlarda topraklama eksikliği olduğu durumlarda harmonik akımlar cihazların gövdelerinden dışarı çıkamayacağı için cihazların arızalanmalarına neden olur.

2- Koruma topraklaması
İnsanların can güvenliğini sağlamak için, bir başka deyişle dokunma gerilimine karşı canlıların can güvenliğini korumak için tesis edilmelidir. Bir sistemde kaçak akım rölesinin olması insanları elektrik çarpmayacağı anlamına gelmez. Kaçak akım rölesi, kaçak akımlara karşı koruma yapar topraklama ise dokunma gerilimine karşı koruma yapar. Dolayısı ile ikisi birlikte tesis edilmelidir. Bir topraklama sisteminde topraklama geçiş direnci sınır değerini koruma ekipmanı tayin eder.

Koruma amacı ile tesis edilmiş bir topraklama sisteminde ölçülen değer ne kadar düşük olursa olsun güvenli olduğu anlamına gelmez. Koruma ekipmanının tayin etmiş olduğu sınır değerinin üzerinde olduğu sürece uygun ve sağlıklı bir topraklama hattı değildir. Koruma amacı ile tesis edilmiş olan topraklama sistemlerinde topraklama geçiş direnci değeri daima son noktalardan ölçülmelidir. Özellikle elektrik enerjisi ile çalışan makinelerde ,makinelerin en uzak metal gövdeleri ölçüm noktası için seçilmelidir. Topraklama geçiş direnci ölçüm değeri alındıktan sonra makine gövdesine topraklama hattının bir iletken ile sağlam bir şekilde tesis edildiği gözle kontrol edilmelidir.

Topraklama Ölçümü
Topraklama Ölçümü, elektrik tesislerinde topraklama ölçüm yönetmeliği gereği periyodik olarak yılda bir ’21/8/2001′ tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, ’30/11/2000′ tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve ‘4/11/1984’ tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre topraklama ölçümü yapılmalıdır.

ÜCRETSİZ EĞİTİM