İş Hijyeni ve Ortam Ölçümleri

İş Hijyeni ve Ortam Ölçümleri, yeni iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımından hareketle iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik risklerin ölçülebilir, izlenebilir olması zorunlu hale gelmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayalı olarak 20.08.2013 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan ‘’İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmeliğin’’ 5. maddesinde (İşverenlerin Yükümlülükleri) “İşveren, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır.

Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür ‘’ denmektedir.

Aynı yönetmeliğin 6. Maddesi (İşyerinde İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen istisnalar hariç, bu konuda ön yeterlik veya yeterlik belgesine sahip laboratuvar tarafından yapılır.) yukarıda bahsi geçen laboratuvarın Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite olması gerektiğini de açıkça ifade etmektedir.

Güvenli çalışma ortamı oluşturulan işyerlerinde çalışanların memnuniyet düzeyleri ve üretim kalitesi artırmak adına iş hijyeni ölçümlerinin yapılması verimliliğin artırılmasını sağlamaktadır.

Aynı çatı altında bulunan çözüm ortağı vasıtasıyla iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinde sizlere destek sağlamakta, işletmenizi ihtiyaç duyacağı test, ölçüm, analiz ve kontrollerde sizlere yüksek standartlarda hizmet sunarak bağımsız, tarafsız ve güvenilir 3. Taraf mühendislik kontrolleri gerçekleştirmektedir.

PERİYODİK OLARAK YAPILAN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM VE KONTROLLERİ

Aydınlatma

Kişisel Gürültü Maruziyeti

İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümleri

Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümleri

İşyeri Ortamı Titreşim Ölçümleri

Termal Konfor

Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu

İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu

İşyeri Organik Buhar Ölçümü

İşyeri Gaz Buhar Ölçümü

Hava kalitesi Ölçümü ve Modellemesi

ÜCRETSİZ EĞİTİM